M

Consultanță organizațională

Clients
Diagnoză organizațională
  • Analiza satisfacției în muncă, a motivației, surselor de stres sau plictiseală la locul de muncă, a epuizării angajaților, angajamentului organizațional, culturii organizaționale ș.a.
Analiza muncii
  • Realizarea sau îmbunătățirea fișelor de post.
Elaborarea procedurilor de resurse umane
  • Realizarea procedurilor de angajare, inducție, evaluare a performanțelor angajaților, recrutare și selecție, disciplinare, de beneficii și compensații ș.a.
Feedback 360 grade
  • Metoda de evaluare a angajaților prin solicitarea feedback-ului mai multor persoane situate în poziții ierarhice și funcționale diferite față de persoana evaluată, din interiorul sau exteriorul organizației.
Evaluarea profilului angajaților actuali
  • Evaluarea trăsăturilor de personalitate, competențelor, potențialului angajaților și corelarea acestora cu performanțele în vederea:

– elaborării unui plan de talent management;

– selectării angajaților potriviți  pentru asumarea de sarcini noi;

– identificării profilului ideal de recrutat în viitor.