M

Procedura GDPR

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei personae controlul asupra propriilor date. Astfel, dorim să te informăm cum protejăm datele tale personaleși cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Ce date personale prelucrăm?

Step Up SRL colectează date cu caracter personal, furnizate de către candidat direct sau prin intermediul diverselor site-uri și rețele profesionale sau de socializare: număr de telefon, email, adresă și toate celelalte date cu caracter personal din CV-ul transmis.

Cum se folosesc datele cu caracter personal?

Scopul principal este acela de a considera CV-ul pentru pozițiile deschise și potrivite profilului tău. Un alt scop este acela de comunicare cu tine. Prin exprimarea acordului accepți să primești noutăți prin email de la Step Up sau să fi contactat, în cazul în care considerăm că profilul tău este potrivit pentru unul din job-urile pe care le avem deschise. În cazul în care vei dori să te angajezi într-un proces de recrutare datele tale vor fi transmise companiilor angajatoare numai după ce ți-am solicitat și am primit acordul tău în acest sens.

Cine va avea acces la datele cu caracter personal?

Angajații companiei Step Up vor avea acces la datele cu caracter personal din baza de date securizată. Angajații companiei sunt persoane împuternicite și instruite în legătură cu importanța confidențialității datelor personale. Așa cum știi, colaborăm cu mai multe companii multinaționale și românești. La datele tale pot avea acces și companiile colaboratoare Step UP, numai în condițiile în care am considerat că profilul tău este potrivit și ți-am cerut și primit acordul în prealabil.

Unde se vor procesa datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi procesate pe teritoriul României sau UE, în funcție de sediul companiilor colaboratoare Step Up.

Care sunt drepturile candidaților cu privire la datelelor?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi și de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți solicita ștergerea datelor.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – poți să te opui prelucrărilor de date (de exemplu in procesele de recrutare, transmiterea datelor tale catre un anumit client)
  • Dreptul de acces la datele tale personale – astfel, vei fi informat/ă oricând, la cerere, despre scopul prelucrării, categoriile de date, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, orice informații disponibile privind sursa datelor.
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând.

Cât timp se păstrează datele cu caracter personal?

Consimțământul se oferă pe perioada funcționării societății. Datele vor fi păstrate în această perioada și vor fi folosite pentru procesele de recrutare și selecție derulate de către Step Up în parteneriat cu cliențiia cesteia.

Cum putem fi contactați?

Oricând de luni până vineri în intervalul 09:00 – 17:30 prin email sau telefonic: 0356 458 588, office@hr-step-up.ro

Datele de contact ale Autorității.

În cazul în care consideri că drepturile tale sunt încălcate, poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro / +40.318.059.211 sau +40.318.059.212